SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

18/06/2020

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 16 de juny de 2020,ha atorgar a l’Ajuntament de Cornudella de Montsant una subvenció per import de 11.863,52 euros, dins el programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal. CURS 2018-2019.