Ets a: Portada > Pla Especial Urbanístic de Sant Marcell > PEU MAS SANT MARCELL


MEMÒRIA PLA ESPECIAL URBANÍSTIC


ISA
ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CORNUDELLA DE MONTSANT
 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 11 de juliol de 2008, va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable presentat per la mercantil Valls de Siurana, SL, referit a la finca “Mas de Sant Marcell”, que inclou l’informe de sostenibilitat ambiental.
 
L’expedient es sotmet a informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les observacions, al·legacions i suggeriments que considerin convenients. La documentació es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament en horari d’oficina.
 
Cornudella de Montsant, 01 d’agost de 2011
 
L’Alcalde,
JOSEP M. CASTAN ESTIVILL


© Ajuntament de Cornudella de Montsant, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Priorat. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo