Darreres notícies

07/02/2020
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha atorgar a l’ ...
31/01/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 22 de desembre de 2017 ...
28/10/2019
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1ª de la Llei ...
21/10/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 01 d'octubre de 2019 ha ...
19/09/2019
La Diputació de Tarragona mitjançant Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019 ha ...
13/08/2019
L’Ajuntament de Cornudella de Montsant he rebut per a l’exercici 2019 una subvenció de la ...
Subscriure a <span>Darreres</span> notícies

Enllaços relacionats