Darreres notícies

28/10/2019
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1ª de la Llei ...
21/10/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 01 d'octubre de 2019 ha ...
17/10/2019
L'Ajuntament de Cornudella de Montsant ha rebut per l'exercici 2019 una subvenció de la ...
19/09/2019
La Diputació de Tarragona mitjançant Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019 ha ...
13/08/2019
L’Ajuntament de Cornudella de Montsant he rebut per a l’exercici 2019 una subvenció de la ...
09/08/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 31 de maig de 2019, ha concedit a ...
Subscriure a <span>Darreres</span> notícies

Enllaços relacionats