DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

21/10/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 01 d'octubre de 2019 ha atorgat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2019 una subvenció de 2.845,01 euros per al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.