DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

print pdf
07/02/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha atorgar a l’ajuntament de Cornudella de Montsant
per a programes d’activitats culturals 2019 , una subvenció per import de 4.962,98 euros.