DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019

print pdf
13/08/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - PAM 2019

L’Ajuntament de Cornudella de Montsant he rebut per a l’exercici 2019 una subvenció de la Diputació Tarragona, per import de 27.575,00€, destinada a despeses corrents, i una subvenció de 5.000,00€ destinada al sosteniment del lloc de secretaria intervenció.