DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-SOCORRISTA 2019

print pdf
19/09/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-SOCORRISTA 2019

La Diputació de Tarragona mitjançant Decret de Presidència de data 14 d'agost de 2019 ha otorgat a l'Ajuntament de Cornudella de Montsant per la seguretat de zones de bany (piscines), convocatòria 2019, una subvenció per import de 5.019,61€